Zásady ochrany osobních údajů

Vítají na naše soukromí Policy

Všechně soukromí je pro nás kriticky důležité.

Je to 'Mobilní Telefon Průkopník'zásadyrespektovat vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace, které můžeme shromažďovat při provozu našich  webových stránek. Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit osobně identifikovatelné informace, které nám můžete poskytnout prostřednictvím webových stránek. Přijali jsme tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásadyochrany osobních údajů"), abychomvysvětlili, jaké informace mohou být shromažďovány na našich webových stránkách,  jak tyto informace používáme a za jakých okolností můžeme tyto informace zpřístupnit třetím stranám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, a nevztahují se na naše shromažďování informací z jiných  kyselýches.

Tento Zásady ochrany osobních údajů spolu s podmínkami zveřejněnými na našich webových stránkáchstanoví obecná pravidla a zásady, kterými se řídí vaše používání našich webových stránek. V závislosti na vašich aktivitách při návštěvě našich webových stránek jstepovinni souhlasit s dalšími  podmínkami.

Website Návštěvníciý>

Jako většina provozovatelů webových stránek, 'Mobilní Telefon Průkopník' shromažďuje neosobní identifikační údaje t,které web prohlížeče a servery obvykle zpřístupňuje, jako je typ prohlížeče, jazykové preference, odkazující web a datum a čas každého požadavku návštěvníka. 'Mobilní Telefon Průkopník\"účelshromažďování nesobeckých identifikačních informací, tj.lépepochopit, jak 'Mobilní Telefon Průkopník'je visii' torsy používají své webové stránky. 'Mobilní Telefon Průkopník' může čas od času zveřejnit v souhrnu informace, které nejsou osobně identifikační, např. zveřejněním zprávy o trendech v používání svých webových stránek.

'Mobilní Telefon Průkopník\" také shromažďuje potenciálně osobní identifikační údaje, jako jsou adresy IP (Internet Protocol) pro přihlášené uživatele a pro uživatele, kteří zanechávají komentáře na příspěvcích blogu 'phonevanguard.com' . \"Mobilní Telefon Průkopník\" zveřejňuje pouzeIPadresy uživatelů a komentátorů za stejných okolností, které používá, a zveřejňuje osobní identifikační údaje, jak je popsáno níže.

Bezpečnostý>

Bezpečost o vašichosobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžemezaručit jejich absolutní  bezpečnost.

Advertisements

Ads, které se objevují na našich webových stránkách, mohou být doručeny uživatelům reklamními partnery, kteří mohou nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňujíreklamnímu serveru rozpoznat váš počítač pokaždé, když vám pošlou online reklamu, aby shromáždil informace o vás nebo jiných uživatelích, kteří používají váš počítač. Tyto informace umožňují reklamním sítím mimo jiné doručovat cílené reklamy, kterévás budou nejvíce zajímat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání souborů cookie 'Mobilní Telefon Průkopník\" a nevztahují se na používání souborů cookie žádnými inzerenty.

Linky na  externí webyé>

Naše služba může obsahovat odkazy na externí weby, které neprovozujeme my. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrovánina web této třetístrany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prohlédli Zásady ochrany osobních údajů a podmínky  každého webu, který navštívíte.

Máme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani postupy jakýchkoli stránek, produktů nebo služebtřetích stran a nepřebíráme na tom žádnouodpovědnost.

Agregované statistics

'Mobilní Telefon Průkopník\" může shromažďovat statistiky o chování návštěvníků svých webových stránek. \"Mobilní Telefon Průkopník\" mohou tyto informace veřejně zobrazit nebo je poskytnout ostatním. 'Mobilní Telefon Průkopník' však neodsekávávaše osobní identifikační údaje.

Cookies

Nabít a zdokonalit svůj online zážitek, 'Mobilní Telefon Průkopník' používá  "Cookies", podobné technologie a službyprovided od ostatních k zobrazování personalizovaného obsahu, vhodné reklamy a ukládání vašich preferencí do počítače.

Schytávač cookie je řetězec informací, kteréwebová stránka ukládá dopočítače návštěvníka, a které návštěvníkposkytuje nawebové stránky pokaždé, když se návštěvník vrátí. 'Mobilní Telefon Průkopník\" používá soubory cookie k 'Mobilní Telefon Průkopník' identifikaci a sledování návštěvníků, jejich používání 'phonevanguard.com' a jejich předvolby přístupu na webové stránky. 'Mobilní Telefon Průkopník\" návštěvníci, kteří si nepřejí,aby soubory cookieumístili do svých počítačů by měly nastavit své prohlížeče tak, aby soubory cookie před použitím webových stránek 'Mobilní Telefon Průkopník' s nevýhodou, že některé funkce webových stránek 'Mobilní Telefon Průkopník'nemusí fungovat správně bez pomoci cookies.

Pokračování v navigaci na našich webových stránkách beze změny nastavení souborů cookie tímto berete na vědomí a souhlasíte spoužíváním>

Privacy Změny politikyé>

Pokud většina změn bude pravděpodobně menší, \"Mobilní Telefon Průkopník\" může čas od času změnit své Zásady ochrany osobních údajů a podle vlastního uvážení 'Mobilní Telefon Průkopník' vybízí návštěvníky, aby často kontrolovali tuto stránku, aby sena této stráncezměnily její Zásady ochrany osobních údajů. Vaše další používání těchto stránek po jakékoli změně těchto Zásad ochrany osobních údajů bude představovat váš souhlas s takovou  změnou.