5G v Česku

Česká vláda o 5G

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má ohledně 5G sítí jasno – rozvoj digitální ekonomiky a společnosti patří v současné době k hlavním prioritám vlády České republiky. Strategický dokument Digitální ekonomika a společnost, který je součástí konceptu Digitální Česko, deklaruje, že „digitální ekonomika představuje základní pilíř celospolečenských změn, které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce“. Vláda si je vědoma, že budování digitální ekonomiky nelze realizovat bez vysokorychlostních sítí a nezbytné je rovněž využití analytických nástrojů pro práci s velkými objemy dat, prvků umělé inteligence i prostředků internetu věcí při zajištění kybernetické bezpečnosti celého systému. MPO proto dlouhodobě jedná tak, aby pomohlo organizačně, legislativně a finančně usnadnit, zjednodušit a urychlit výstavbu vysokorychlostních sítí na území celého státu. Cílem je, aby nedošlo k zaostávání České republiky za současným světovým trendem v oblasti zavádění sítí a služeb elektronických komunikací. Ve strategické vizi „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“, nastiňuje svůj dlouhodobý plán a na základě nejvýznamnějších vlastností sítí páté generace i vymezuje možnosti dalšího využití těchto technologií.

V otázce dodavatelů technologií pro sítě 5G se Česká republika a její zástupci snaží o maximální soulad s nařízeními Evropské unie, která v lednu letošního roku zveřejnila bezpečnostní EU Toolbox on 5G Security. Po jednotném postupu evropských států v případě 5G sítí volal už loni v březnu na zasedání Evropské rady premiér Andrej Babiš, přičemž vicepremiér a současný ministr průmyslu a obchodu a současně ministr dopravy Karel Havlíček potvrdil stejný záměr svým srpnovým výstupem v pořadu ČT Události, komentáře. Dle Havlíčka by unie „měla k 5G a kyberbezpečnosti přistupovat stejně, neměla by jedna země něco odmítat a jiná povolovat.“ Zároveň by Česká republika měla každého potencionálního dodavatele prověřit s ohledem na kyberbezpečnost v rámci celku, což by mělo být ukotveno v Zákoně o kyberbezpečnosti.

Co je to EU Toolbox? Jedná se o soubor bezpečnostních nástrojů, pomocí kterých lze dosáhnout koordinovaného přístupu k bezpečnému zavádění 5G sítí v rámci Evropské unie. Toolbox je vyústěním roční práce EU i členských států, přičemž se na něm výrazně podílela i Česká republika. Evropská komise vyzvala členské státy, aby do poloviny května letošního roku přijaly první konkrétní a měřitelné kroky. Do konce července pak bylo členským státům uloženo vypracování reportu o tom, jak hodlají konkrétní opatření implementovat. Vyjádření do současné chvíle není veřejně známé, bude mít nicméně zásadní vliv na budoucnost naší země. Pokud bude Česká republika v implementaci 5G zaostávat, bude významně ohrožen rozvoj prostředí, které by bylo atraktivní pro moderní podnikání.

Sám Havlíček patří mezi vládní zástupce, kteří již poukazují na benefity sítí nové generace. V nedávné době poukázal na obrovský přínos aplikace Záchranka, která bude nyní jako první v Evropě spouštět videopřenosy s využitím technologií 5G mezi záchrannou službou a volajícím. „Téma telemedicíny je velmi aktuální a jak se na příkladu aplikace Záchranka ukazuje, tak využití moderních komunikačních technologií je cestou, kterou se lze do budoucna ubírat a přinést tak prospěch všem. Pokud nová funkcionalita zachrání jediný lidský život, pak má smysl,“ uvedl v pořadu Partie TV Prima Havlíček.