Trendy v IoT 2021+

Rozšiřování 5G sítí

Na prvním místě je stále rozšiřování 5G sítí. U nás 3 největší operátoři už spustili nějakou formu testovacího provozu v největších městech a do konce roku by se 5G signál měl dostat ke čtvrtině populace těchto metropolí.

IoT skutečně existují jenom díky bezdrátovému připojení, které je jejich podstatnou součástí. Čím spolehlivější je připojení, tím lepší je výkon a spolehlivost.

5G sítě přinesou:

větší kanály (pro zrychlení dat)

nižší latence (nízká odezva)

možnost připojit více zařízení naráz (pro senzory a inteligentní zařízení)

Díky tomu dostanou IoT aplikace novou dimenzi použitelnosti. Může mezi sebou komunikovat mnohem více zařízení a senzorů a nepřetíží síť. Navíc díky nízké latenci se mohou začít využívat lépe např. autopiloti, chirurgičtí roboti a začnou se skutečně rozvíjet chytrá města. Teprve s příchodem 5G sítí se navíc využije opravdový potenciál IoT.

IoT a 5G sítě najdou uplatnění především v oblastech jako

automobilový průmysl a distribuce

chytrá města

zdravotnictví

průmysl

energetický průmysl

Doporučujeme přečíst náš článek 5G sítě a jejich vliv na IoT, kde téma 5G rozebíráme více do hloubky.

Blockchain a kyberbezpečnost

IoT se bude muset poprat s komplexními bezpečnostními výzvami. Tyto složitosti pramení z rozmanité a distribuované povahy technologie. Síť připojených zařízení zůstává zranitelná vůči útokům. Kolik zařízení bylo připojeno k internetu v roce 2019? 26 miliard potencionálních zařízení, přes která se můžete dostat do firemní sítě. Právě na úrovní sítě bude obrana nejúčinnější.

Nejčastější typy útoků z roku 2018 (zdroj:

phishing 37 % vniknutí do sítě 30 % neúmyslné zveřejnění 12 % ukradené / ztracené zařízení či záznamy 10 % špatná konfigurace systému 4 %

Zabezpečení dat v systémech IoT je zásadní problém, který vyžaduje spolehlivé řešení. Od této chvíle se blockchainu neboli technologie distribuované účetní knihy jeví jako nejvhodnější nástroj k zajištění řádné ochrany dat.

Aplikace IoT jsou ve své podstatě distribuované systémy, a proto je pro ně technologie blockchain vhodná. Je totiž navržen pro řešení, která zahrnují interakce mezi mnoha komponentami, a blockchain zajišťuje, že provedené transakce jsou bezpečně zaznamenávány v neměnných řetězcích a mohou být sdíleny napříč systémem bez možnosti změny.

V IT taková technologie nikdy nebyla. Vždy byla možnost, jak si “výsledek” upravit. Navíc i široká veřejnost chápe potenciál této technologie a ve Švýcarsku např. testují on-line volby právě na bázi blockchainu.

Pro finanční instituce se už stalo normou, že chrání své operace pomocí blockchainu. Na začátku se ho snažili zdiskreditovat, ale pochopili, že na takové technologii můžou vydělat všichni. Zároveň je blockchain v současné době oblíbený právě v IoT díky své schopnosti zajistit ochranu dat pomocí šifrovacích technik a komunikace typu peer-to-peer bez prostředníků.

V následujících obdobích se tedy predikce shodují na tom, že trh s IoT se bude více zaměřovat na zlepšení bezpečnosti. Data ukazují, že různorodá a distribuovaná povaha IoT způsobuje bezpečnostní problémy. Dodavatelé kompletních řešení IoT budou finančně těžit z bezpečnostních výzev IoT.

AI, Big Data a pokročilá analytika

Pro efektivní řízení podniku nestačí pouze shromažďovat informace. Je velmi důležité analyzovat shromážděná data a činit správná rozhodnutí založená právě na těchto datech.

Rostoucí počet zařízení připojených k internetu generuje hromadu komplexních nezpracovaných informací a jeho analýza se stala skutečnou výzvou pro datové analytiky. Například připojená vozidla nebo výrobní roboti produkují terabajty statistik, které vyžadují další zpracování, bez nichž jsou de facto informace k ničemu.

Pouze analytická řešení založená na umělé inteligenci mají sílu agregovat toto obrovské množství informací, zdokonalit je v reálném čase a poskytovat nové pohledy. Dnešní IoT si bez těchto oborů nelze ani představit.

Soutok umělé inteligence a velkých dat patří mezi nejvýznamnější trendy v oblasti internetu věcí, které mohou poskytnout lepší výsledky pro průmysl a změnit způsob práce lidí. Úzká integrace umělé inteligence, velkých dat a inteligentních zařízení navíc významně přispěje k ochraně před bezpečnostními hrozbami. Už existují modely, které dokážou předpovídat, kde se stane další zločin. To vše díky matematice a umělé inteligenci.

Navíc tato metoda umožňuje systémům spouštět výstrahy nebo akce bez přenosů dat. Výsledkem je lepší výkon, protože sítě pracují s nízkou latencí. Dalším trendem je integrace datových toků přímo do strojového učení. Mezi potenciální aplikace patří inteligentní domy, údržba výtahů, diagnózy ve zdravotnictví, monitoring bezpečnostních incidentů na firemní síti a spousty dalších. Jak se říká, „jeden obor vládne všem“.

Dále se nasbíraná data budou prodávat jako samostatná komodita, která bude zaměřena především na výrobce zařízení. Prodej údajů bude použit k prokázání životaschopnosti produktu. Nedávné statistiky strojového učení odrážejí právě tento vývoj.

Digital Twin

V důsledku zvýšené implementace blockchainu v IoT roste popularita technologie digitálních dvojčat a stává se jedním z hlavních trendů trhu IoT. Digitální dvojčata jsou zrcadlem jednoho z objektů nebo procesů, které mají stejné vlastnosti a fungují stejně jako jejich skutečné verze. Můžete si to představit, jako jeden objekt/proces z reálného světa, které má své virtuální dvojče.

Ve virtuálním světě pak můžete testovat, co by se stalo, kdybych přidal do výroby dva roboty navíc. Virtuální dvojče si vezme data z reálného světa a ukáže vám, jak dva roboti (ne)pomohou. Může např. ukázat, že byste nestíhali produkty rozvážet, nebo že by se ucpával výrobní pás. Takže si to všechno vyzkoušíte nanečisto, ale s reálnými daty.

Důvod, proč blockchain poskytuje dostatečný základ pro fungování digitálních dvojčat, je v základních atributech této technologie:

kontrolovatelnost

nezměnitelnost

žádní zprostředkovatelé

Tyto funkce jsou velmi výhodné pro digitální dvojčata, protože umožňují bezpečný přenos cenných dat mezi virtuálním a skutečným světem.

Takové experimenty jsou pro průmyslový internet věcí nesmírně užitečné. Například pomocí virtuálních kopií připojeného zařízení ve výrobních podnicích můžete simulovat různé situace a předpovídat pozitivní a negativní výsledky. Můžete tak zabránit nehodám a zlepšit provozní efektivitu fyzického zařízení, pokud zůstane neporušené.

Průmyslové systémy mohou nejvíce vytěžit právě z digitálních dvojčat

Bez digitálních dvojčat se v budoucnosti neobejde žádná inteligentní výroba

V samostatném článku jsme ještě rozebírali právě téma digitálních dvojčat. Jestli vás tohle téma zaujalo, tak tam najdete další odpovědi a důvody k zamyšlení pro svůj podnik.

Prediktivní údržba

Koncept prediktivní údržby je opravdu chytré řešení IoT jak v průmyslových podnicích, tak v soukromém životě lidí. Je dost velká pravděpodobnost, že tato technologie bude v příštích letech přijímat stále větší a větší investice. Kdo by nechtěl vědět, kdy se mu pravděpodobné porouchá výrobní stroj nebo kotel?

V průmyslových zařízeních totiž řada senzorů monitoruje stav komponent a přenáší data do softwaru poháněného umělou inteligencí, který data analyzuje a může předvídat, kdy může dojít k poruše nebo dokonce k úplnému odstavení. Technici jsou tak předem varování a mohou součástky vyměnit dříve, než se porouchají.

V inteligentních domech mají senzory pod kontrolou všechna zařízení, včetně elektřiny, vody a topení. Pokud jsou zjištěny problémy, jako je únik vody nebo elektrické zkraty, jsou majitelé domů upozorněni prostřednictvím aplikace, aby mohli rychle přijmout preventivní opatření.

Mezi hlavní výhody patří:

úspora nákladů

plynulý provoz

bezpečnější pracovní podmínky

možnost předcházet závažným událostem a škodám

A takovou údržbu potřebuje opravdu většina odvětví: průmyslový výroba, logistika, skladování, zdravotnictví, chytrá města...

Edge computing (rychlejší alternativa ke cloudu)

Dalším pilířem pro internet věcí je cloud computing. Cloudové výpočty však mají významné nevýhody, jako je nízká šířka pásma a vysoká latence, což může způsobit problémy, zejména když je zpracování dat v reálném čase kritické. Proto v současné době mnoho společností investuje do technologie edge.

U cloud computingu musí data shromážděná ze senzorů a zařízení cestovat na centrální cloudový server, aby mohly být zpracovány a poté budou odeslány zpět. Zpravidla cestuje dlouhé vzdálenosti, a to způsobuje větší latenci.

S edge computingem jsou informace shromážděné zařízením zpracovávány přímo na tomto zařízení, aniž by byly posílány na jiná místa. To je možné díky zvýšeným výpočetním schopnostem moderních zařízení.

Edge computing je decentralizovaný a data shromážděná na zařízeních (na okraji) se neposílají na centrální server, ale zpracovávají se právě na těchto zařízeních. Takový přístup poskytuje významné úspory šířky pásma a může zajistit lepší ochranu soukromí.

Hledáte konkrétní IoT řešení nebo se chcete o této oblasti dozvědět víc?

Najděte nejvhodnějšího partnera a IoT řešení